Ons engagement

Voor alle retailparkprojecten verbindt DE VLIER zich tot een ambitieus kwaliteitslabel, zowel op milieu- als op maatschappelijk vlak. Dit engagement vormt een onderdeel van onze wil om aan te sluiten op een duidelijke logica van duurzame ontwikkelingen.

 


ECOFRUN®

ECOFRUN® is een concept dat gebaseerd is op een door DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT uitgewerkt eco-charter dat rekening houdt met belangrijke zaken zoals:

 • de mobiliteit
 • de energieprestatie van het gebouw
 • het beheer van regenwater en afvalwater
 • de evenwichtige integratie van het retailpark in de stedelijke ruimtelijke ordening
 • het landschapsbeheer

Dit eco-charter begeleidt het ontwerp van al onze Europese retailparken.

Deze milieumethode bevat energiedoelstellingen om te kunnen anticiperen op de verdere evolutie van de reglementering. Er worden belangrijke grondgedachten ontwikkeld om een gelijkheid te verkrijgen tussen:

 • de energieprestatie,
 • de gebruikskwaliteit van het gebouw,
 • de kwaliteit van het onderhoud en het beheer van het gebouw,
 • de beperkte milieu-impact van het gebouw, evenals een betere integratie van de site in de omgeving.
   

Deze grote aandacht voor het milieu staat in verband met andere maatschappelijke thema's zoals: het beheer, de materiaalkeuze, de gezondheid en het welzijn, de mobiliteit, de toegankelijkheid voor mindervaliden, het duurzame waterbeheer en het behoud van de biodiversiteit. 

ANDERE LABELS

Voor de ontwikkeling van al haar projecten blijft DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT in elk land waakzaam voor het nationaal beleid inzake maatschappelijke en milieucharters.