Verwezenlijkingen/projecten - België

Raadpleeg de lijst van onze projecten FRUN®SHOPPING die in België operationeel zijn of zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden.