Verwezenlijkingen/projecten - Oostenrijk

Raadpleeg de lijst van onze projecten FRUN®SHOPPING die in Oostenrijk al operationeel zijn of zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden.